Ton Schoenmakers Management Advies en Fotografie kan u op diverse fronten adviseren en ontzorgen, zoals: ISO9001 (Kwaliteitsmanagementsystemen), VCA (Veiligheid Checklijst Aannemers – veiligheid managementsysteem), VCU (Veiligheid Checklijst Uitzendbureau’s – idem) en ISO45001 Arbozorg managementsysteem.

Wat zou dat voor u kunnen betekenen?

U heeft nog geen gecertificeerd managementsysteem maar denkt daar wel over na:

  • U wilt wel ISO9001 en/of VCA of VCU en/of ISO45001 certificeren maar weet nog niet wat u daar allemaal voor moet doen, dan kan ik u hier op een praktische manier mee helpen (bijvoorbeeld door uitvoering van een zogenaamde nulmeting/GAP analyse – die antwoord geeft op de vraag: waar sta ik als organisatie en wat moet ik nog doen om te kunnen certificeren?)
  • Verdere ondersteuning (stapje voor stapje) naar certificering

U heeft al een gecertificeerd managementsysteem, wat kan ik dan voor u betekenen:

  • Ondersteuning bij het opstellen van o.a.: de Directiebeoordeling/Management Review, context analyse van de organisatie, inzicht krijgen in behoeften en verwachtingen van belanghebbenden, leiderschap, communicatie met personeel en klanten, klantgerichtheid en tevredenheid etc.
  • Ondersteuning bij de uitvoering van interne audits ISO 9001, ISO 45001 en VCA/VCU
  • Ondersteuning bij werkplekinspecties en toolboxen etc.
  • Ondersteuning bij het opstellen en/of evalueren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan / BHV-plan
  • Begeleiding bij externe audits van de certificerende instellingen
  • Ondersteuning van de kwaliteit- en/of V&G functionaris.
  • Ondersteuning bij het realiseren van opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS 15

Om de diverse mogelijkheden te bespreken ben ik te bereiken op +31648629765 of naar FOTOGRAFIE